Edyta Ołdak

absolwentka ASP w Warszawie (Wydział Malarstwa), założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” i jego Prezeska. Przybliża miasto poprzez realizowane z mieszkańcami projekty. Autorka i koordynatorka kilkunastu projektów edukacyjnych, m.in.: Wielka Architektura i kolory niewidzenia, Muzeum Dźwięku czyli orkiestra Niewidzialnych Instrumentów, Mursk / Ładne w kolorze, Maszyna do..., Olęderskie tradycje a współczesne organizowanie przestrzeni. Autorka artykułów do publikacji, wydawanych przez Narodowe Centrum Kultury. Stypendystka Ministra Kultury w roku 2007.

Paweł Heppner

specjalista ds. współczesnych mediów, stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, autor zdjęć i muzyki na polu niezależnego kina, webdeveloper, projektant portali internetowych, autor kursów i szkoleń. Poszukuje rozwiązań przetwarzających różne źródła sygnału na uniwersalny kod, pozwalający dowolnie manipulować obrazem, dźwiękiem i tekstem. Posiada bogate doświadczenie w przesyłaniu obrazu wideo „na żywo”, m. in. projekty dla Centrum Nauki Kopernik. Opracował technologię i zrealizował projekt instrumentyludowe.pl od rejestracji bazy dźwiękowej instrumentów, aż po opracowanie aplikacji internetowych i rozwiązań pozwalających komponować utwory muzyczne, poprzez przetwarzanie informacji zbieranych przez sensory czułe na ruch.

Karol Kołbyk

czynny pedagog ulicy streetworker, koordynator placówki wsparcia dziennego, trener, andragog pedagog dorosłych, doktorant na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako manager w Raiffeisen Bank Polska S.A., współpracuje z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi w kwestii profilaktyki społecznej. Założyciel „Pracowni Edukacji”, która szkoli w zakresie streetworkingu.

Artur Puszkarewicz i Ania Kotowicz-Puszkarewicz (AZE design)

duet projektowy AZE design zostało założone w 2006 roku w małej wsi przy granicy z Białorusią. Studio prezentuje szerokie spektrum działań projektowych od projektowania, rozwoju i wdrażania produktów przemysłowych po współpracę z lokalnym potencjałem rzemieślniczym przy tworzeniu obiektów wykonywanych unikatowymi technikami. Tworzy grafikę użytkową, scenografię oraz architekturę. Projektanci studia niejednokrotnie angażują się we współpracę z instytucjami kultury prowadząc zajęcia z młodzieżą, inspirując i skłaniając do krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Część projektów wdrażają pod własną marką handlową, która działa w sektorze designu zaangażowanego społecznie, współpracując z osobami wykluczonymi i długotrwale bezrobotnymi. Swoją drogę projektową określają mianem designu świadomego. Inspirują ich codzienne sytuacje oraz zwykłe życie.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.