Projekt zakłada przełożenie dawnych gier i zabaw podwórkowych na współczesne media. W pierwszym etapie uczestnicy warsztatów przeprowadzą wywiady z seniorami, pytając o dawne podwórkowe gry i zabawy, które finalnie opracujemy w formie „nowych” gier podwórkowych, wykorzystujących technologię, współczesne media (telefony komórkowe,
czujniki ruchu, system Arduino). W drugim etapie przeprowadzimy serię warsztatów podwórkowych w dwóch województwach (na Mazowszu i Podlasiu). Na warsztatach używać będziemy różnych rozwiązań, w tym również łatwych do samodzielnego powtórzenia. Stworzymy scenariusze zabaw możliwych do przeprowadzenia w każdej części Polski. Scenariusze umieścimy w Internecie.

Ostatnim etapem będzie stworzenie platformy internetowej, oddzielnego, trwałego produktu, która będzie przełożeniem dawnych gier i zabaw na internetowe gry, opracowane graficznie przez grupę projektową AZE design.

Celem projektu jest: zebranie informacji o dawnych grach i zabawach oraz przeprowadzenie spotkań młodych uczestników warsztatów z seniorami i seniorkami.  Wierzymy, że młody użytkownik Internetu może być także aktywnym twórcą treści tam zamieszczanych, a technologia może być twórczą zabawą.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.