Zabawa wielkanocna

Zabawa z wielkanocnymi pisankami. Rysowano na ziemi dwie linie oddalone od siebie o kilka kroków. Na jednej linii ustawiano pisanki do zbicia. Każdy uczestnik miał jedną lub dwie pisanki w ręku, którymi musiał zbić pisanki ustawione w rzędzie. Zbite pisanki stawały się jego własnością. Zbijano turlając pisanki po ziemi. Jeśli któraś z pisanek nie doturlała się do rzędu ustawionych pisanek, zostawała na swoim miejscu, stając się kolejnym celem.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.