Wojna

Uczestnicy rysują na ziemi koło i dzielą je na równe części (tyle ilu uczestników). Każdy uczestnik pisze na swoim polu nazwę państwa. Zaczynający wyrzuca patyk mówiąc: „Wywołuję wojnę przeciwko” (i tu podaje nazwę państwa, np.: Rosja). Wszyscy rozbiegają się, a wywołany biegnie w kierunku wyrzuconego patyka. Kiedy do niego dobiegnie krzyczy : Stop! Wywołuje wojnę przeciwko (i podaje nazwę państwa). Teraz jego zadaniem jest oszacować odległość do osoby, której wypowiedział wojnę. Może używać miar długości takich jak: kroki słoniowe, kroki normalne, stopki. Głośno wypowiada liczbę określającą odległość od wytypowanej osoby i idzie w jej kierunku używając tej miary (np. kroki słoniowe). Odmierza tyle kroków ile wytypował, staje i rzuca w nią patykiem. Jeśli ją zbije, zagarnia ziemię należącą do tej osoby. Wygrywa osoba, która zgromadzi najwięcej ziemi.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.