Skakanka

Przez skakankę można przeskakiwać lajkonikiem, obunóż, krzyżakiem, na jednej nodze. Osoba skacząca mówi rymowankę: „Pan Sobieski miał trzy pieski: czerwony, zielony, niebieski”. Z końcem rymowanki rzuca skakankę za siebie i próbuje oszacować odległość do skakanki. Używa przy tym miar typu: kroki słoniowe, kroki normalne i stópki. Odwraca się i zmierza w kierunku skakanki odliczając tyle kroków ile wytypowała. Jeśli z ostatnim krokiem dotknie skakanki - wygrywa.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.