Sitko

Uczestnicy rysują okrąg, zajmują w nim swoje miejsca, które oznaczają jakimś przedmiotem (szyszką, kamieniem, czapką itp.). Na hasło rozbiegają się, biegają po okręgu a na kolejne hasło wracają na swoje pozycje. Kto się pomyli lub spóźni odpada z gry.

(Opisane w książce Lidii Michalikowej TRADYCYJNE GRY I ZABAWY LUDOWE)

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.