Polowanie

Przewodnik zabawy rozdziela role między grających, połowa graczy zostaje strzelcami (myśliwymi), pozostali dostają rolę jakiś zwierząt: lis, dzik, zając itp. Na hasło przewodnika (np. „sarna”) uczestnik z tą przypisaną rolą wybiega na boisko, myśliwy musi w niego wcelować szyszką. Ma 3 strzały, jeśli upoluje zawodnika, ten odchodzi z gry, jeśli nie, to myśliwy opuszcza boisko. Wygrywa drużyna, w której pozostało więcej uczestników.

(Opisane w książce Lidii Michalikowej TRADYCYJNE GRY I ZABAWY LUDOWE)

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.