Masło-trzasło

Uczestnicy gry rysują na ziemi kratki (jak do gry w klasy). Jedna z osób z zawiązanymi szalikiem oczami musi przejsć przez wszsytkie kratki nie wychodząc za narysowane klasy ani nie stając na linii. Pozostali uczestnicy komentują: „masło” (krok jest wykonany prawidłowo) albo „trzasło” (nastapiła skucha). Wygrywa osoba, która bezbłędnie przejdzie wszystkie pola klas.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.