Komórki do wynajęcia

Uczestnicy rysują na pisaku albo kredą na betonie kółka (komórki do wynajęcia). Jedna z osób zostaje bez komórki. Chodzi między komórkami, a grający zamieniają się miejscami. Jeśli podczas zamiany miejsc uda się osobie bez swojej komórki przechwycić wolną komórkę - staje się jej posiadaczem a grajacy, który nie zdążył jej zająć przejmuje rolę szukającego komórki do wynajęcia.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.