Gra w pikora

Pikor to zaostrzony i wbity w ziemię kij. Jeden z grających staje ze swoim kijem przy pikorze. Reszta drużyny trzymając w rękach swoje kijki, staje w odległości około 15 kroków od pikora. Gracze na sygnał rzucają swoje kijki w stronę pikora i biegną w ich kierunku, żeby je przechwycić. W tym czasie osoba stojąca przy pikorze próbuje dotknąć swoim patykiem któregoś z graczy. Jeśli mu się to uda, osoba „zbita” staje przy pikorze. Uwaga! Jeśli podczas próby wcelowania patykiem w któregoś z graczy, inny zawodnik wybije swoim patykiem pikora, stojący przy pikorze powtarza swoją kolejkę i ponownie staje się pilnującym pikora.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.