Chłopek

Gra polega na umiejętnym przejściu przez wszystkie narysowane pola, przeskakując przez nie na jednej nodze. W grze bierze udział kilka osób. Pierwsza z nich rzuca kamyk lub szkiełko na pierwsze pole, wskakuje na nie, podnosi szkiełko i przeskakuje przez wszystkie pozostałe pola oraz z powrotem. Przez „ręce” i „głowę” chłopka skacze się obunóż. Gracz zawraca na „głowie”, robiąc w powietrzu skręt, po czym wraca z powrotem. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza przeskoczy wszystkie pola. „Skucha” następuje w dwóch momentach gry: kiedy dotkniemy drugą stopą ziemi podczas podskoków albo kiedy wyrzucimy szkiełko na linię między polami. Gracz, który skusi przeczekuje kolejkę.

Powstaną nowe, uwspółcześnione wersje dawnych gier i zabaw podwórkowych, które niekiedy wykraczać będą poza dosłowną interpretację. Tradycyjne gry będą inspiracją, „nowe gry i zabawy” mniej lub bardziej swobodną interpretacją.